Thursday, 2 June 2011

Մաշտոցի Արձագանգ, Յունիս 2011 եւ Բացառիկ թիւերը Mashdotsi Artsakank June 2011 and Special issues

Բարեւ,

Ահաւասիկ վերջին թիւերը մեր 2010-11 տարեշրջանին: Մեր յաջորդ թիւը՝ Սեպտեմբեր 2011ին (ԺԹ տարի թիւ 1):

Ձեզի կազդուրիչ ամառնային արձակուրդ կը մաղթենք:

Parev,

Please find the urls of the latest issues of our 2010-11 academic year. Our next issue in September 2011 (Vol. 19 No 1)

We wish you a refreshing summer vacation.
Here is the link to the June 2011 Յունիս and the link to 2011 Բացառիկ Special

Here is the link to all current and past issues.
Յունիսի Թիւով...
Յիսուսի Համբարձումը Էջ 2
Հոգեգալուստ` Պենտէկոստէ Էջ 2
Յունիս ամսուան բացատրական տօնացոյց Էջ 3-5
Սուրբ Հռիփսիմէ, Սուրբ Գայիանէ, Էջմիածին, Սուրբ Մանէ, Սուրբ ՆունէՈ՞րն է ճիշդ պատասխանը Էջ 3
«Մաշտոցի Արձագանգ»ի ներկայ եւ նախկին թիւերու հասցէն Էջ 6
Սուրբ Յակոբ Կիրակնօրեայ Դպրոցի Կամաւոր Խմբակը Էջ 6Բացառիկ թիւով՝
Խօսք Հովիւի եւ Հոգաբարձութեան Էջ 3
Նկարներ՝ Կիրակնօրեայի 2010-2011 տարեշրջանէն Էջ 4
Մեր Խօսքը՝ Էջ 7Հակիրճ Տեղեկութիւններ 2010-2011 Տարեշրջանի Մասին Էջ 10
Ձեռնարկներ եւ Արտադասարանային Աշխատանքներ Ժամանակագրական Շարքով Էջ 12
Աշակերտական Ներկայութեան Տախտակներ էջ 13
Նկարներ՝ Կիրակնօրեայի 2010-2011 տարեշրջանէն էջ 14


No comments: