Monday, 2 November 2009

2000: Mashdotsi Artsakank November 2009 is online! director@sourphagop.org

Parev,

Click Here to get the November 2009 of Mashdotsi Artsakank.

or Here to browse the current and all previous issues.

Բարեւ,

Ահաւասիկ «Մաշտոցի Արձագանգ» ի Նոյեմբեր 2009 թիւը:

Կրնաք նաեւ տեսնել այս եւ նախկին թիւերը այս հասցէով:

Այս թիւով՝

Խոհեր Կիրակնօրեայ Դպրոցներու 80-Ամեակին առիթով

Նոյեմբեր ամսուան բացատրական բառարան
Սուրբեր......Գաբրիէլ, Միքայէլ, Անդրէաս, Փիլիպպոս, Թադէոս եւ Բարթողոմէոս

Եկեղեցական բառարան
Թլփատութիւն, Ժամագիրք, Իմաստութիւն, Լանջախաչ
Մեր Պատարագը
Եզակի Գիրեր
Մուտք խոստացուած երկիր
Երիքովի Անկումը
Հաւատանք եւ վստահինք Աստուծոյ
Ո'րն է ճիշդ պատասխանը
30-Ամեակ Սուրբ Յակոբ Կիրակնօրեայ Դպրոցին


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

No comments: