Thursday, 29 January 2015

Eleonora Asatryan shared a link.3 mins · 


Նիստում քննարկվել եւ հանձնաժողովի կողմից ի գիտություն է ընդունվել ընտրական... ԼՂՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի երեկվա նիստում...
KARABAKH-OPEN.INFO|BY AN

No comments: