Sunday, 31 December 2017

Arsen Artsruni, imprisoned in Armenia for the past twenty-three years !

Litmus Test for Armenia

Translate or View it in your browser
29 December 2017
There is quite a bit of activity on social media about Arsen Artsruni, imprisoned in Armenia for the past twenty-three years for his part in the activities of the secret “terrorist” cell "Dro" in 1994. Close to fifty people were allegedly involved to destabilize the government and create a favorable environment for the Armenian Revolutionary Federation (ARF) to assume power. The alleged plotters were imprisoned and the ARF was banned.

All prisoners were freed over time, except three individuals. Artsruni is one of them. In addition to plotting to overthrow the regime, he was also accused of murder. Artsruni was originally sentenced to death, but later the verdict was commuted to life imprisonment. According to reports, recently Artsruni's health has deteriorated threatening his life. He is diagnosed with diffuse multinodular goitre grade II.

In an interview with Arevelk, Sevak Artsruni – Arsen’s brother – has demanded his release so that he may get proper medical care. He furthermore raised the possibility of undetected cancer and asked that Arsen is transferred to his birthplace Lebanon.

The “Arevelk” interview is reproduced here in its entirety. We have also provided links to Wikipedia about goitre and a 2012 Civil Society Institute report.

This case raises questions: humanitarian, human rights, legal, extradition agreements, to name a few. Armenia aspires to emulate Europe. Could this instance constitute a litmus test for how Armenia behaves?
Արսէն Արծրունիի կեանքին վտանգ կը սպառնայ
Հարազատները կ'ահազանգեն
«Արեւելք», 29 Դեկտեմբեր 2017
Արսէն Արծրունիի առողջական վիճակը ճգնաժամային է. այս մասին կը յայտնեն անոր հարազատները:
Ներկայացնելով Արսէնի մօտ յայտնաբերուած հիւանդութիւնը (դիֆուզ բազմահանգուցաւոր խպիպ II աստիճանի) եւ բանտային պայմաններուն մէջ բուժման անհնարինութիւնը՝ հարազատները հիւանդի կեանքի փրկութեան միակ ելքը կը տեսնեն անոր ազատ արձակելու մէջ:
«Արեւելք» այս առիթով զրուցած է Արսէն Արծրունիի եղբօր՝ Սեւակ Արծրունիի հետ:....Read more >>
Forward to a Friend


This email was sent to tr8seta@gmail.com
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Dr. Dikran Abrahamian · 15 Bridle Rd. · Penetanguishene, On L9M 1J5 · Canada

Email Marketing Powered by MailChimp

No comments: