Sunday, 3 May 2015

Dear Reader...YOU ARE INVITED TO CAIA ACTON W3 8JF MEETING 9TH MAY...15Dear All
 
I request the pleasure of your company at a meeting on Saturday, May the 9th, 2015,celebrating the 23rd anniversary of the Liberation of Shushi, Artsakh (NK).
 
We'll be showing 2 documentary films (in Armenian) of  60 minutes each, produced by Samvel Tadevosyan, a renown documentary film maker.
 
Following the film show, attendees will have the opportunity to speak, by a Skype call, to the film maker and other Liberators of Shushi.
 
I trust you will honour us with your presence to the above event.
 
Yours sincerely
 
Ara Petrosyan
(a veteran of the Battalion Shushi)
 
Hayashen
Venue: CAIA, 105a Mill Hill Rd., Acton, W3 8JF
Date:    9th May, 2015, starting 7-pm.
 
Please share the message.

Շուշիի ազատագրման 23 տարելիցին

  
Հարգելի  հայրենաիցներ
 
Հրավիրում եմ Ձեզ  կազմակերպությամբ  ''Արցախյան ազատամարտիկնէր ''  Հ/Կ 
Շուշիի ազատագրման  23 տարելիցին միասին դիտելու
ազատամարտիկկինոռեժիսոր և Արցախյան պատերազմի վավերագիր Սամվել Թադևոսյանի 
ֆիլմը նվիրված Արցախի ազատամարտիկներին: 
Ինչպես նաև ՏԵՍԱԿԱՊՈՎ ( Skype ) շփվելու  Սամվել Թադևոսյանի և ազատամարտիկների հետ:

 
Հարգանքրով  Արա Պետրոսյան  (Շուշիի առանձնակի գումարտակի ազատամարտիկ )

No comments: