Saturday, 10 September 2016

Armenian Church News...issue 25- 9 September 2016

 
View in browser
 
 
["Armenian Diocese of the UK"]
 
Diocese of the Armenian Church of the United Kingdom and Ireland
Armenian Church News
 
Dear E-Newsletter subscriber, welcome to our new format for sending you our weekly newsletters. Please find issue 25 of the Armenian Church News of the Diocese via the link below. Please bear with us while we migrate to the new system.
 
 
E-newsletter
Latest E-Newsletter Issue 25
9 September 2016
 
Please click here for the full pdf of this week's newsletter.
 
Click to download newsletter
 
 
 
Գերագույն հոգևոր խորհրդի ամփոփիչ նիստն Արցախում
 
Սեպտեմբերի 5-ից Գարեգին Բ Ամենայն հայոց կաթողիկոսը Գերագույն հոգևոր խորհրդի անդամների հետ գտնվում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում: Սեպտեմբերի 8-ին Գերագույն հոգևոր խորհրդի նիստերի վերջին օրն էր: Օրակարգում ընդգրկված էին Եկեղեցու վարչական, կանոնական և թեմական կյանքին վերաբերող հարցեր։
 
Link to video
 
 
The Primate's Office
c/o The Armenian Vicarage
Iverna Gardens
Facebook
YouTube
 
 
This email was sent to tr8seta@gmail.com
You received this email because you are registered with the
Armenian Diocese of the UK and Ireland to receive our newsletters

 
 
© 2016 Armenian Diocese of the UK and Ireland
 

No comments: