Sunday, 8 July 2018

Ֆիլմ ֆիլմի մասին/ Film about Film

  

ՖԻԼՄ ՖԻԼՄԻ մասին...


Երբևէ մտածե՞լ եք՝ ինչպե՞ս է ստեղծվում ֆիլմը, ի՞նչ աշխատանքներ են կատարվում տեսախցիկներից այն կողմ՝ նախքան նկարահանումների սկիզբը: Դիտե՛ք այստեղ:
Մենք կփորձենք որոշ գաղտնիքներ բացահայտել և բացել ֆիլմի հետաքրքիր աշխարհի դռները: Հենց այսպես է ստեղծվում «Դրախտի դարպասը» ֆիլմը: Հետևելով մեզ ֆեյսբուքումև յութուբում՝ Դուք կունենաք հնարավորություն՝ ավելի մոտիկից ծանոթանալու ֆիլմի աշխարհին:
Ամեն 3 օրը մեկ մենք Ձեզ կներկայացնենք մեր աշխատանքները, ֆիլմի ստեղծման և զարգացման ընթացքը: Միասին քայլ առ քայլ կմոտենանք նկարահանումներին:
Առավել հետաքրքիրը՝ ՇՈՒՏՈՎ:
***

FILM about FILM

Curious how films are created? What happens before filming even begins or what takes place behind the scenes? Watch it here!!!
We are about to unveil secrets and open the doors to the magical world of filmmaking. Every third day, we will post a video to show our work in progress by our team.
Follow our updates on Facebook and Youtube, and see how Gate to Heaven is made! Let’s together make Gate to Heaven happen step by step!
... oh and one more thing the most interesting news is coming soon!
  

Powered by Mad Mimi®A GoDaddy® company

No comments: