Saturday, 8 March 2008

Introduction to Rag Mamoul‏

ARMENIAN DEMOCRATIC LIBERAL PARTY
CENTRAL PRESS COMMITTEE

Ձեր ե-թղթատարի (e-mail-ի) հասցէն վերջերս մաս կազմեց մեր առաքումներու ցուցակին :
Ուստի Հայ ժողովուրդին, Հայաստանի եւ հետեւաբար Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան հետ անմիջական առնչութիւն ունեցող կարեւոր հարցերու մասին հաղորդագրութիւններ պիտի ստանաք, ՈՒՂՂԱԿԻ ԿԵՐՊՈՎ,
ե-թղթատարի այս աղբիւրէն :
Կ'ենթադրենք թէ հետաքրքրութեամբ պիտի կարդաք մեր բոլոր առաքումները :
Եթէ ծանօթներ ունիք, որոնք կը խորհիք թէ պիտի փափաքէին մեր հաղորդագրութիւնները ստանալ, բարեհաճեցէք անոնց ե-թղթատարի (e-mail-ի) հասցէները փոխանցել մեզի :
Յաւելուածաբար, աւելի քան ուրախ պիտի ըլլանք պատասխանելու Ձեր բոլոր հարցումներուն, եթէ եւ երբ այդպիսի պահանջք զգաք :
Պիտի գնահատենք նաեւ եթէ մեզ տեղեակ պահէք թէ ո՛ր լեզուներով հաղորդագրութիւններ կը նախընտրէք ստանալ :
ՌԱՄԿԱՎԱՐ ԱԶԱՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ ՄԱՄԼՈՅ ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ԴԻՒԱՆ


RAG= ramgavar azadagan gussagtsutyun= people's free party

mamoul= press=newspapers etc.... they are one o f the 3 armenian parties.
No comments: